Article on Säveltarinat

Kirkkonummen Sanomat has published an article about our exhibition.
4.8.2017

Tarinat soivat sävelin Wohls Gårdissa

Luonnonkaunis Wohls Gård toimii upeana miljöönä Sävel­ta­ri­noille, musii­kil­li­selle multi­me­di­a­näyt­te­lylle, jonka avajaisia vietetään osana Kirkko­num­mi­päiviä perjantaina 25.8. klo 18 alkaen. Näyttely on avoinna noin kuukauden ajan 22.9. asti. Loppukesän vehreys tarjoaa tunnelmalliset puitteet kävijöille, joille tarjotaan interak­tii­vinen matka äänimaailmaan ikäihmisten muistojen kautta. Näyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy.

Näyttelyn takana on kaksi muusikkoa, Satu Kolehmainen ja saksalainen Simon Voigt, jotka yhdessä muodostavat Coming Visible- taitei­li­ja­kol­lek­tiivin. Coming Visible tarkastelee ilmiöitä, ihmisiä ja ajankohtaisia yhteis­kun­nal­lisia teemoja nostaen esiin kysymyksiä ja luoden merki­tyk­sel­li­sille kohtaamisille tilan, joissa vuorovaikutus tapahtuu musiikin, äänien ja tarinan­ker­ronnan kautta. Näyttely haastaa kuulemaan ja kokemaan ympäristöämme ja elämämme tarinoita uusin tavoin. Näyttely koostuu ääni-instal­laa­ti­oista, nauhoitetuista haastat­te­luista, projektin aikana sävelletystä materiaalista, erilaisista merki­tyk­sel­li­sistä esineistä, valokuvista sekä yleisölle suunnatuista kuulo­ais­ti­musta aktivoivista harjoituksista.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Kirkkonummella sijaitsevan hoivalaitos Volskodin kanssa, jonka toimintaan osallistuvalla päiväryhmällä on keskeinen rooli taideteosten luovassa prosessissa. Näyttelyn aiheet rakentuvat hoiva­ko­tiyh­tei­sössä vietetyn ajan pohjalta nousevien kysymysten, toistuvien teemojen ja yksilöllisten tarinoiden ympärille. Näyttely on osa Kirkkonummen Kipinä ry:n yhteisötaiteen residens­si­han­ketta, joka toteutuu Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön tukemana.

”Läheisyys luodaan todellisen kuuntelun kautta”

Satu Kolehmainen on kirkko­num­me­lainen muusikko, säveltäjä ja yhtei­sö­tai­teilija, joka on kiinnostunut improvisaation käsitteestä ja siitä, miten hän voisi tuoda musiikillisen live-improvisaation erilaisiin yhteisöihin alueellaan.

– Wohls Gårdin tiloista käytet­tä­vis­sämme ovat vanha kivimakasiini sekä pieni puinen lato. Näyttely rakentuu näihin kahteen erilaiseen tilaan, jotka ovat hyvin lähellä Volskotia ja näin ollen kävelymatkan päässä projektiin osallis­tu­neiden ikäihmisten ryhmälle ja heidän hoito­hen­ki­lö­kun­nalleen, Satu toteaa.

Simon Voigt on kansanmuusikko ja tarinankertoja, joka on kiinnostunut esiintyjän ja yleisön suhteesta.

– Työni ja siihen liittyvä visioni keskittyvät ympärilläni olevat tilan ja sen läsnäolijoiden tiedostamiseen. Haluan luoda yksinkertaisen tilan, joka on täynnä huomiota toisillemme ja jossa on turvallista kokea oma itsensä ja toiset sellaisina kuin olemme, kuvaa Simon työskentelyään.

– Läheisyys luodaan todellisen kuuntelun kautta, ja meitä johdattavat elämässämme ne tarinat, joita me valitsemme kertoa ja joihin keskittyä.

­– Yhdeksi näyttelyn pääteemoista on muodostunut merellisyys, sekä erilaiset tavat navigoida elämässä. Punaisen langan tavoin aiheet kuten ilo, huumori, kärsivällisyys, kaipaus, ikävä, perhe, ystävät, yllätykset – vain muutamia mainitaksemme – johtavat läpi sokkeloisen, vuoro­vai­kut­teisen ja houkuttelevan tilan ja auttavat suhteuttamaan tuntemattoman ihmisen tarinan omaamme. Toisen henkilön maailmaan sukeltaessamme sekä pohtiessamme omia kokemuksia samoista teemoista, syntyy kontrasteja ja saman­kal­tai­suuksia. Nämä paljastavat meidän yhteytemme toisiimme ja antavat yhteen­kuu­lu­misen kokemuksen, Satu ja Simon kuvailevat näyttelyn tavoitetta.

Säveltarinat; Composing lives – living compositions on yhtei­sö­tai­dep­ro­jekti, joka tarkastelee musiikin ja multi­me­di­a­ker­ronnan kautta ikäihmisten tarinoita linkittäen ne sekä taiteilijoiden itsensä että kuulijoiden omiin tarinoihin. Projektin tuloksena Kirkkonummen Volsissa toteutetaan vuoro­vai­kut­teinen multimedia-taidenäyttely 25.8.-22.9. Näyttelyn avajaiset ovat osa Kirkkonummi-päiviä 25.-27.8. Näyttely on myös osa Suomi 100- juhlavuoden ohjelmaa. Avajaiset pe 25.8. klo 18.00, käyntiosoite: Volsintie 605, ilmainen sisäänpääsy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s